Wat is Kids Streetdefense®

Kids Streetdefense® is een zelfverdedigingsprogramma voor kinderen vanaf 4 jaar. Elementen van verschillende vechtsporten worden gebruikt om een zo compleet mogelijk systeem neer te zetten, waarmee kinderen daadwerkelijk uit de voeten kunnen in penibele situaties zoals pestgedrag, verbaal- en non-verbaalgeweld, een handgemeen, omgang met vreemden et cetera. Weerbaarheid , zelfvertrouwen en fun, dat staat centraal bij Kids Streetdefense®.  

 

We leren de kinderen vooral oplossingsgericht te werken. Uiteindelijk is het doel terug te keren in een veilige situatie, het liefst zonder gebruik van (fysiek) geweld en zonder letsel bij beide partijen. Het leren gebruiken van lichaamstaal en stemgebruik is een belangrijk onderdeel van Kids Streetdefense®. We leren de kinderen technieken toe te passen zonder ernstige schade toe te brengen zolang ze daar een keus in hebben. We maken de kinderen duidelijk wat excessief geweld is en welke gevolgen dit voor beide partijen kan hebben. Ook leren we de kinderen dat sommige technieken niet altijd werken, iemand kan veel sterker, groter, zwaarder et cetera zijn en dan komt de techniek anders uit de verf.  We leren de kinderen meerdere technieken voor verschillende aanvalsvormen, zodat ze kunnen schakelen tot iets werkt. We behandelen situaties zoals ruzie op school met leeftijdgenootjes, maar ook vreemden die een bedreiging vormen voor de veiligheid van kinderen.

 

Schoppen en slaan duiden we aan als laatste redmiddel. Ze leren het, omdat wanneer ze het daadwerkelijk nodig hebben het ook moet werken. Als je laatste redmiddel nutteloos blijkt te zijn kom je van een hele koude kermis thuis. Deze regel ventileren we zo veel mogelijk naar ouders, basisscholen en BSO’s omdat schoppen en slaan vaak de oorzaak is van de negatieve sfeer rondom vechtsporten.  Er wordt gebruik gemaakt van technieken uit onder andere Judo, Taekwondo, Boksen, Muay Thai/kickboxing en Brazilian Jiu Jitsu. De technieken die worden gebruikt zijn toepasbaar in realistische situaties, het sport/wedstrijd element staat op de achtergrond. Toch maken we bij Kids Streetdefense® gebruik van regels! De regels zorgen namelijk voor een stuk veiligheid. Wanneer we sparren/stoeien bij Kids Streetdefense®, dan hanteren we zo veel mogelijk de regels van de desbetreffende sport.  Je kunt de sporten prima combineren, zolang je vooraf duidelijke afspraken maakt/regels stelt.   

 

 

 

We geven les aan kinderen, veiligheid staat altijd boven alles!

Het belangrijkste verschil tussen Kids Streetdefense® en andere vechtsporten en/of zelfverdedigingsprogramma’s is dat de nadruk op zelfverdediging ligt en niet op wedstrijdsystemen en/of stijlvormen. Zoals eerder aangegeven wordt zelfverdediging een beetje naar de achtergrond geduwd doordat veel vechtsportscholen zich vooral richten op wedstrijden en graduaties, het halen van banden.  

Wanneer er wel aandacht besteed wordt aan zelfverdediging, dan worden er vaak alleen technieken van de vechtsport zelf gebruikt. De leerlingen zijn vaak niet bewust van andere aanvalsmogelijkheden en hebben daar geen verdediging voor.  

Een ander wezenlijk verschil is dat we bij Kids Streetdefense® de kinderen meegeven dat technieken soms gewoon niet werken. Wij gaan niet uit van een “one blow victory”. Het belangrijkste voor de kinderen is terugkomen in een veilige situatie, daarbij hoeft een aanvaller niet altijd Knock-out voor geslagen te worden. Kids Streetdefense® leert de kinderen wanneer je bepaalde vormen van fysiek geweld wel en wanneer niet toe te passen. Uiteindelijk gaat het om controle. Controle over de situatie kun je alleen hebben als je controle hebt over de aanvaller én over jezelf.

Kids Streetdefense® is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Er is niet echt een maximum leeftijd, maar ga uit van 4 tot 12 jaar. Of een kind nu heel introvert/timide is of extrovert/uitbundig is, ieder kind kan meedoen. Kids Streetdefense® leert jongere kinderen het op te nemen tegen de oudere kinderen in de groep en andersom leren de oudere kinderen in te binden tegen de jongere medeleerlingen.